MULTISIM - 3€/SIM ADDICIONAL AL MES

Associar una nova línia mòbil dues targetes SIM: SIM Principal i SIM Secundària.

Funcionalitats:

  1. Trucades, dades i enviament de SMS des de la SIM Principal i la SIM Secundària.
  2. Trucades des de la SIM Principal a la SIM Secundària.
  3. Recepció de SMS només a la SIM Principal.
  4. Desviament de trucades des de la SIM Principal a la SIM Secundària.

El preu, 2,89 €, no inclou els impostos indirectes. Preu total 3,5 € (IVA inclòs, 21%).